13 12. Terminologia

PostgreSQL: PostgreSQL on avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, joka on suunniteltu tehokkaaseen ja tietoturvalliseen tietokantahallintaan.

PostGIS: PostGIS on spatiaalinen tietokannan laajennus PostgreSQL-tietokannalle, joka mahdollistaa spatiaalisten tietojen tallentamisen ja käsittelyn relaatiotietokannassa.

Tietokantayhteys: Tietokantayhteys on viestintäreitti tietokannan ja ohjelmiston välillä, joka mahdollistaa ohjelmiston pääsyn tietokantaan ja tietojen manipuloinnin.

Isäntänimi (eng. host name): Isäntänimi on yksilöllinen tunniste, joka annetaan tietokoneelle tai laitteelle, joka on kytketty verkkoon, ja sitä käytetään tietokoneen tai laitteen saavuttamiseksi verkon yli.

Tietokannan nimi: Tietokannan nimi on nimi, joka annetaan tietylle tietokannalle tietokannanhallintajärjestelmässä tai muunlaisessa tietokantaa hyödyntävässä client-ohjelmistossa, kuten QGISissa.

Käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi ja salasana ovat tunnistetiedot, joita käytetään käyttäjän todentamiseen ja pääsyn myöntämiseen tietokantaan.

Porttinumero: Porttinumero on tietty numero, joka on annettu verkkoyhteydelle, jotta voidaan tunnistaa lähetettävä tai vastaanotettava liikennetyyppi yhteyden kautta.

QGIS-projekti: QGIS-projekti on tiedosto, joka sisältää kaikki tiedot ja asetukset, jotka liittyvät tiettyyn QGIS-projektiin. Projektit voivat sisältää useita paikkatietotasoja eri tietolähteistä sekä esim. niihin liittyviä kuvausteknisiä konfiguraatioita.