8 7. Tietojen hallinta ja editointi

Luvussa esitellään luotujen tietokohteiden käsittelyä ja työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat tehokkaasti hallita ja päivittää kohteiden attribuuttitietoja.

8.1 7.1. Editointi

Tietoa voidaan muokata QGISin editointityökaluilla.

 1. Valitse taso, jonka kohteita haluat muokata.
 2. Klikkaa tason editointitila päälle.
 3. Ota käyttöön valintatyökalu
 4. Valitse kohde/kohteet, jota haluat muokata
 5. Avaa lomake.
 6. Muokkaa kohteen tietoja.
 7. Paina OK.
 8. Tallenna muutokset.

8.2 7.2. Kohteen tiedot- työkalu

Voit tarkastella ja muokata kohteiden tietoja Näytä kohteen tiedot- työkalulla.

 1. Valitse työkalu.
 2. Valitse kohde.
 3. Tarkastele tietoja.
 4. Jos tason editointitila on päällä, voit avata lomakkeen ja muokata tietoja.

8.3 7.3. Tarttumisen asetukset

 1. Valitse QGISistä Näytä -> Työkalut -> Tarttumisen asetukset
 2. QGIS- ikkunaan tulee näkyviin tarttumisen työkalupalkki.
 3. Määritä asetukset esimerkiksi kuvan mukaisesti

 1. Nyt digitoidessa hiiri tarttuu olemassa oleviin kohteiden taitepisteisiin sekä segmentteihin. Tämä helpottaa etenkin vierekkäisten kohteiden digitointia