4 3. QGIS-toimintaympäristön rakentaminen

Tässä osiossa käydään läpi toimet QGIS-toimintaympäristön käyttöönottoon.

4.1 3.1. Infra-O lisäosan asentaminen

Infra-O lisäosa mahdollistaa kolme toimintoa:

  • Infra-O skeeman mukaisen tietokantarakenteen alustamisen

  • Infra-O skeeman mukaisen tiedon vieminen (exportointi) XML tai GML tiedostoihin

  • Infra-O skeeman mukaisen tiedon tuominen (importointi) XML tai GML tiedostosta tietokantaan

Lisäosan käyttö tai asentaminen ei ole välttämätöntä tiedon tuottamisessa tai ylläpidossa. Se kuitenkin helpottaa toimintaympäristön pystyttämisessä ja käyttöönotossa.

4.1.1 3.1.1. Asennus QGISin lisäosarepositoriosta

Infra-O lisäosan voi asentaa suoraan QGISin virallisesta lisäosarepositoriosta. Lisäosia voi asentaa QGISin käyttöliittymästä Lisäosat -> Hallitse ja asenna lisäosia -> Kaikki- välilehti. Kirjoita hakukenttään esim. ‘infrao’ ja lisäosan pitäisi näkyä listassa. Valitse Infra-O plugin ja klikkaa Asenna lisäosa.

4.1.2 3.1.2. Asennus GitHub repositoriosta

Asennuksen voi tehdä myös lataamalla .zip tiedoston lisäosan GitHub- repositoriosta. Valitse oikealta Releases -> Uusin julkaisu -> Assets -> infrao-v.*.zip.

Avaa yllä kuvattu Hallitse ja asenna lisäosia- ikkuna. Valitse Asenna ZIP-tiedostosta- välilehti. Hae lataamasi ZIP tiedosto ja klikkaa Asenna lisäosa.

4.2 3.2. Tietokanta

Toimintaympäristöä varten tarvitaan PostgreSQL- tietokantaklusteri. Klusteriin on suositeltavaa luoda infraomaisuuden hallintaa varten oma tietokanta esimerkiksi nimeltä ‘infrao’. Infrao-tietokantaan tulee asentaa PostGIS- liitännäinen. Tietokannan omistajaksi ja ylläpitäjäksi voidaan luodaan oma käyttäjä, esimerkiksi ‘infrao_admin’. Tietokantaan voi luoda myös muita käyttäjiä tai rooleja. Tiedon tuottaminen, hallinnointi ja lisäosan muiden toimintojen (tietojen vieminen tai tuominen) vaatii vähintään oikeuden valita (SELECT) ja lisätä (INSERT) infrao- tietokannan tauluihin.

4.2.1 3.2.1. Huomioitavaa tietokannasta

Toimintaympäristön tietokantarakenteen voi luoda QGISin Infra-O lisäosalla. Tähän tarvitaan käyttäjätunnukset infrao- tietokantaan, jolla on oikeus lisätä skeemoja, tauluja ja sekvenssejä. Lisäksi QGIS- projektin lisääminen tietokantaan vaatii oikeuden lisätä tauluja infrao- tietokannan public- skeemaan. Mikäli käyttäjällä on superuserin oikeudet, PostGIS- liitännäisen lisääminen tietokantaan onnistuu suoraan lisäosan työkalulla. PostGISin voi asentaa kuitenkin myös etukäteen.

Tietokantarakenteen voi luoda myös manuaalisesti hyödyntämällä infraO-open repositorion tietokanta- skriptiä. Tällöin Infra-O -QGIS projektia ei kuitenkaan lisätä automaattisesti tietokantaan.

4.3 3.3. Yhteyden muodostaminen tietokantaan

Käyttäjille annetaan ohjeet yhteyden muodostamiseksi PostgreSQL-tietokantaan, oli se sitten paikallisesti tai etäpalvelimella. Tämä vaihe mahdollistaa käyttäjien pääsyn tietoihinsa ja saumattoman tiedon luomisen ja hallinnan.

4.3.1 3.3.1. Tietokantayhteyden tallentaminen

Tässä on ohjeet PostgreSQL-/PostGIS-yhteyden lisäämiseen QGIS:iin ja QGIS-projektin avaamiseen ko. tietokannasta:

Avaa QGIS-ohjelma tietokoneellasi.

Klikkaa “PostgreSQL” -kuvaketta “Tietolähteiden hallinta” -valikossa. Klikkaa “Uusi”. Anna nimeksi esimerkiksi ‘infrao’ ja täytä muihin kenttiin tietokantapalvelimen tiedot:

4.4 3.4. Tietokantarakenne lisäosalla

Kun tietokantayhteys on tallennettu, tietokantarakenne voidaan luoda lisäosalla. Avaa työkalu Lisäosat -> Infra-O plugin -> Alusta tietokanta. Valitse ‘Tietokantayhteydet’ kenttään yhteys infrao-tietokantaan. Klikkaa sitten ‘Alusta’. Jos määritellyllä käyttäjällä on riittävät oikeudet, tietokantaan lisätään Infra-O tietomallin mukainen rakenne. Tietokantaan lisätään myös QGIS- projekti (työtila). Työtilan pitäisi päivittyä ‘QGIS työtilat’- kenttään. Työtilan voi avata klikkaamalla ‘Avaa’.

4.4.1 3.4.1. Todennusasetusten rekisteröinti

Kun tietokantarakenne luodaan, QGISin autentikaatiotietokantaan tallentuu autentikaatioasetukset tietokantayhteyden mukaisesti. Autentikaatioiden tunnisteeksi asetetaan tietokantayhteyden nimi. Tämä tietokantayhteyden nimi muokataan myös QGIS- projektin tasojen datalähteen tietoihin. Tietokantarakentaan luojalle autentikaatioasetukset tallentuvat automaattisesti.

Jos tietokantaa hyödyntää useampi käyttäjä, jokaisella käyttäjällä tulee olla tallennettuna autentikaatioasetus samalla tunnisteella. Itse kirjautumistiedot voivat olla kuitenkin erit. Tämä mahdollistaa tietokannan yhteiskäytön eri käyttäjätunnuksilla. Alusta tietokanta- työkalulla myös muut käyttäjät voivat rekisteröidä autentikaatioasetuksensa QGISin autentikaatiotietokantaan. Klikkaa ‘Alusta tietokanta’- ikkunassa ‘Rekisteröi’ painiketta ja täydennä tarvittaessa käyttäjänimi ja salasana. Täytä autentikaatiotunniste- kenttään QGIS- projektin tietolähteiden ‘authcfg’ parametrin arvo (alkuperäinen tietokantarakenteen luomisessa käytetty tietokantayhteyden nimi).

4.4.2 3.4.2. Todennusasetusten määrittäminen yhteydelle

Lisäosan käyttöä helpottaa, jos tietokantayhteydelle määritetään autentikaatioasetukset. Muokkaa yhteyttä ja valitse todennusasetukseksi rekisteröimäsi todennusasetus.