9 8. Datan tuominen (importointi) ja vienti (exportointi)

Infra-O lisäosa tarjoaa mahdollisuuden datan importointiin ja exportointiin.

9.1 8.1. Export

Avaa lisäosan ‘Vie xml’- työkalu. Valitse Infra-O -tietokantayhteys. Valitse sopiva tiedostopolku. Oletuksena tiedostot tallennetaan .gml- päätteellä, mutta voit valita tallennusmuodoksi myös .xml:n. Täytä vähintään pakolliset toimituksen tiedot tai valitse ‘Vie tiedosto ilman toimituksen tietoja’. Klikkaa Vie ja tiedosto tallennetaan valitsemaasi hakemistoon.

9.2 8.2. Import tiedostosta

Avaa lisäosan ‘Tuo xml’- työkalu. Valitse Infra-O -tietokantayhteys. Etsi .xml tai .gml tiedosto, jonka haluat tuoda tietokantaan. Klikkaa Tuo ja tiedoston sisältämät tiedot tallennetaan tietokantaan ja päivittyvät QGIS- projektiin.

9.3 8.3. Import rajapinnalta

Muodosta ensin yhteys QGISissä Infra-O skeeman mukaista tietoa jakavaan OGC API Features- rajapintaan.

Avaa lisäosan ‘Tuo xml rajapinnalta’- työkalu. Valitse Infra-O tietokantayhteys ja OGC Api Features- yhteys. Valitse taso, jolta haluat lisätä tietoja tietokantaan. Klikkaa Tuo.