12 11. Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset (UKK)

Tässä luvussa on tuotu esille tyypillisiä vianmääritystilanteita ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK). Luvussa käydään läpi ratkaisut yleisimpiin ongelmiin ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

12.1 11.1. Tietokannan alustus

12.1.1 11.1.1 Alustus ei onnistu

  • Varmista, että yhteysasetuksiin määritetyllä käyttäjällä on riittävät oikeudet tietokantaan (skeemojen ja taulujen luominen)
  • Luo PostGIS- lisäosa etukäteen tietokantaan

12.2 11.2. Datan tuottaminen

12.2.1 11.2.1. Voiko kohteiden geometrioida kopioida?

Pystyy. Valitsemalla kohteita esimerkiksi toisessa QGIS- ikkunassa ja kopioimalla (huom. editointitila) ne Infra-O työtilaan. Tällöin ominaisuustiedot kuitenkin pitää syöttää erikseen uusille kohteille.

12.3 11.3. Datan editointi

12.3.1 11.3.1. Voiko useampaa kohdetta editoida kerrallaan?

Osion 7.1. mukaisesti voit valita tasolta useamman kohteen, joiden tietoja voit muokata.

12.4 11.4.1. Datan exportointi

Täydennetään kun yleisiä ongelmia ilmenee. Ilmoita ongelmista tai bugeista luomalla issue GitHub- repositorioon.

12.5 11.5.1. Datan importointi

Täydennetään kun yleisiä ongelmia ilmenee. Ilmoita ongelmista tai bugeista luomalla issue GitHub- repositorioon.