5 4. QGIS-toimintaympäristön käyttöönotto

Tässä osiossa käydään läpi toimet QGIS-toimintaympäristön käyttöönottoon.

Olettaen, että QGIS-toimintaympäristö on luotu tavoitteiden mukaisesti edellisen luvun ohjeistuksen mukaisesti voidaan ottaa QGIS-toimintaympäristö käyttöön kokonaisuudessaan suoraan PostgreSQL-kannasta. Näin käyttäjä avaa QGIS-projektin tietokannasta.

5.1 4.1. QGIS- projektin avaaminen

5.1.1 4.1.1. Avaaminen lisäosalla

QGIS- projektin avaaminen onnistuu Infra-O lisäosalla. Avaa lisäosan ‘Alusta tietokanta’- työkalu. Valitse infrao- tietokantayhteys ja klikkaa ‘QGIS työtilat’- kohdasta ‘Päivitä’. Klikkaa tämän jälkeen ‘Avaa’.

5.1.2 4.1.2. Avaaminen tietokannasta

Valitse QGISistä Projekti -> Avaa kohteesta -> PostgreSQL. Valitse infrao- tietokantayhteys. Valitse ‘Public’- Skeema. Valitse ‘infraO-tyotila’- projekti ja klikkaa ‘OK’.